INSCHRIJVING


Inschrijvingen :

Inschrijvingenprocedure

Elke persoon die wenst deel te nemen aan de Rally 35e RALLYE DE WALLONIE dient de ingesloten inschrijvingsaanvraag, volledig ingevuld en in drukletters, aan het permanente secretariaat te zenden en dit ten laatste tegen 17 april 2018(20u00). Indien deze aanvraag verstuurd wordt per fax of per mail, dan moet het origineel exemplaar bij de organisator toekomen ten laatste 2 dagen na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen, zij het dus voor 19 april 2018.

De leden van een bamanning moeten bij hun inschrijvingsaanvraag aangeven of (deze rally niet telt voor hun klassement) in het BRC kampioenschap 2018 en / of BRC Junior kampioenschap 2018 indien van toepassing conform aan de artikesls 5.4-22.1 / 45.3.4 van het BRC 2018

 

Aantal toegelaten inschrijvingen

Aantal Toegelaten Inschrijvingen : 140 wagens.
Het selectiecomité zal een reservelijst opstellen (Art. 3.15 van de Internationale Sportcode van de FIA). Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een piloot, copiloot of een deelnemer te weigeren (Art.3.14 van de Internationale Sportcode van de FIA).

 

INSCHRIJVINGSRECHT / INSCHRIJVINGSPAKETTEN (art : 23.1)

BRC: (taks - verzekering = 1245 €) + (Leden = 50 € X 2 = 100 €) = 1345 €
- met de facultatieve publiciteit voorgesteld door de organisator: 1345 €
- zonder de facultatieve publiciteit voorgesteld door de organisator: 2800 €